Ο χρήστης / πελάτης μπορεί να επιστρέψει εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών το προϊόν που έχει παραγγείλει, στην αρχική του κατάσταση (άθικτη συσκευασία, χωρίς ζημίες και με άθικτο αυτοκόλλητο ασφαλείας).
Η συσκευασία των προϊόντων πρέπει να είναι ασφαλής, να περιλαμβάνει το τιμολόγιο ή την απόδειξη λιανικής πώλησης και η ευθύνη μεταφοράς από τον χρήστη / πελάτη στο Ocelot.gr επιβαρύνει τον χρήστη / πελάτη.

Το Ocelot.gr έχει δικαίωμα να ελέγξει την κατάσταση στην οποία επιστρέφεται το προϊόν και να πράξει αναλόγως, όπως επίσης μπορεί να ζητήσει από τον χρήστη / πελάτη να προχωρήσει σε νέα παραγγελία ίσης ή μεγαλύτερης αξίας είτε να επιστρέψει τα χρήματα μέχρι το τέλος του μήνα που έγινε το αίτημα της επιστροφής.

Η σύμβαση για την αγορά προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος ορίζεται από το άρθρο 4 Ν.2251/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για οποιαδήποτε διαφορά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Καστοριάς.