Το Ocelot.gr θα αντικαταστήσει ή θα αποζημιώσει οποιοδήποτε ελαττωματικό ή λάθος προϊόν έχει αποστείλει εκ παραδρομής εφόσον ενημερωθεί μέχρι και πέντε (5) ημέρες μετά την παράδοση. Το Ocelot.gr δεν θα αντικαταστήσει ούτε αποζημιώσει προϊόν που καταστράφηκε ή υπολειτουργεί λόγω κακής χρήσης από τον χρήστη / πελάτη.

Ο χρήστης / πελάτης έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να παραλάβει την παραγγελία του μόνο αν κατά την παράδοση διαπιστώσει ότι έχει καταστραφεί το αρχικό πακετάρισμα από ευθύνη της εταιρείας μεταφοράς.